fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117
32-003 Podłęże
gm. Niepołomice

NIP 678-00-38-167
KRS 0000141430
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS
BDO 000029788
Kapitał zakładowy: 105 000,- zł.

tel.: +48 12 279 71 71
fax: +48 12 279 71 72

E-mail: biuro@oknoplast.com.pl
www: https://oknoplast.com.pl/