fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Kłobucka 25

KRS 0000033826,
REGON 013055815,
NIP 522-23-57-343

wysokość kapitału zakładowego 3.000.000 zł,

tel.: 22 535 11 11,
faks: 22 535 10 01

e-email: info.svc.pl@Sodexo.com
ww: www.dlaCiebie.Sodexo.pl