fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.
ul Jesienna 9, 80-298 Gdańsk

NIP 584-020-11-86
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021573
Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

tel. 58 521 34 00
fax 58 521 35 00

e-mail: ziaja@ziaja.com
www: https://ziaja.com