fbpx

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach www.europeanquality.eu, www.publicpr.pl jest PUBLIC PR Marcin Kałużny o numerze NIP: 634-175-64-81zwana dalej agencją.
 2. Dane osobowe Użytkowników stron www agencji będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do otrzymywania newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkowników stron www agencji będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera.
 4. Użytkownikom stron www agencji, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 4 Użytkownicy stron www agencji powinni skontaktować się z administratorem serwisu (Marcin Kałużny) pod adresem kontakt@publicpr.pl
 6. Użytkownikom stron www agencji, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek otrzymywania newslettera.
 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 9. Dane nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 a. , b., f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

III. Zakres przetwarzania danych

PUBLICPR Marcin Kałużny przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: adres e-mail oraz data rejestracji.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników stron www agencji nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe Użytkowników stron www agencji nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

V. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkowników stron www agencji oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkowników stron www agencji danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników stron www agencji i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. Użytkownicy stron www agencji mogą zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny tj. agencję obejmować będą:
  1. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  2. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  3. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” Użytkowników stron www agencji z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego, oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Użytkownikom stron www agencji przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.