fbpx

Fundacja Qualitas jest organizatorem prestiżowej gali, na której wręcza EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło. Nagrody tej nie można nabyć drogą handlową. Cały proces to restrykcyjna weryfikacja firmy, która skutkuje – bądź nie – otrzymaniem godła i możliwością posługiwania się nim. Jak działają znaki dla firm?

Niezwykle ważnym punktem prowadzenia każdej działalności jest jakość oferowanych produktów czy usług. Czym jednak jest jakość? Jest to przede wszystkim stosowanie wysokich standardów produkcji, jakości pracy czy dobrych, spełniających wszelkie normy produktów i usług. Podkreślenie tych walorów jednak nie może być samoczynne. Przedsiębiorca firmujący swoją ofertę sloganami czy hasłami reklamowymi nie zdobędzie zaufania klientów. Odpowiedzią na wskazany problem jest niezależne potwierdzenie jakości przez Fundację Qualitas. Fundacja wręcza na prestiżowej gali EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło. Znaki dla firm na opakowaniach czy stronie internetowej świadczą o niezależnym potwierdzeniu wysokiej jakości całego przedsiębiorstwa. Jak działa ten proces i co dają znaki dla firm?

Jakość wyznacznikiem sukcesu

Klienci najchętniej sięgają po produkty o wysokiej jakości. Ponad 80% respondentów badań opinii publicznej wskazuje, że wybiera produkty wysokiej jakości. Te same badania wskazują, że 26% osób dokonujących zakupu towarów lub korzystających z usług, zwraca uwagę na niezależne potwierdzenie wysokiej jakości przedsiębiorstwa i jego oferty. Potwierdzeniem takim dla klienta zawsze są atesty, badania czy certyfikaty. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło to znaki dla firm, które potwierdzą wysoką jakość przedsiębiorstwa i jej działalności. Zanim jednak nastąpi ich wręczenie, to zainteresowana firma musi złożyć wniosek w Fundacji Qualitas, przejść pozytywnie audyt – 4 etapową weryfikację – a dopiero wtedy następuje wręczenie Godła. Tak nabyte znaki dla firm mogą potwierdzić wysoką jakość wnioskodawcy.

Jak zdobyć EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło?

Proces rozpoczyna się od zgłoszenia do Fundacji Qualitas. Wniosek to dopiero początek całego procesu. Następnie przedsiębiorca wypełnia kwestionariusz dotyczący swojej działalności. Omówione zostają takie czynniki, jak samoocena własnych możliwości, pracy, jakości świadczonych usług. Przesłany kwestionariusz jest weryfikowany przez specjalistów fundacji. Po weryfikacji firmy wnioskującej eksperci fundacji dokonują audytu firmy zgłaszającej chęć otrzymania certyfikatu. Po pozytywnej weryfikacji, a w tym niezalegania ze składkami w ZUS czy US, następuje decyzja o wręczeniu EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godła. W przypadku negatywnej weryfikacji fundacja wskazuje słabe punkty firmy, informuje o sferach do poprawy i zachęca do kolejnych prób, już po wprowadzeniu sugerowanych rozwiązań.

Jak wykorzystać EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło?

Znaki dla firm, czyli przede wszystkim Godło, można wykorzystać w rozmaity sposób. Jeśli firma otrzymująca nagrodę jest producentem przypraw, może wykorzystać znak na swoich opakowaniach z produktami. Już w pierwszym kontakcie z produktem klient będzie mógł zobaczyć Godło i stwierdzić, że produkt jest wysokiej jakości, potwierdzony odpowiednią i niezależną weryfikacją. Podobnie znaki dla firm można wykorzystać w innych branżach produktowych. Niezależnie od oferowanych produktów Godło można nadrukować na opakowaniach, foliach zabezpieczających czy nawet opakowaniach do przesyłek kurierskich.

Innym i alternatywnym sposobem jest promocja znaków we wszelkich kanałach informacyjnych. Podstawowym nośnikiem informacji o firmie jest jej strona internetowa. Znaki dla firm można wprowadzić na stronie głównej oraz w poszczególnych zakładkach produktowych czy usługowych. Znaki można wprowadzić również w mediach społecznościowych czy reklamach telewizyjnych.

Znaki symbolizujące jakość, warto wykorzystać na bilbordach, ulotkach, a nawet w gazetkach promocyjnych dostarczanych do skrzynek pocztowych. Form promocji Godłem jest niemal tyle, ile jest możliwości promocji i reklamy produktów i usług.

Co dają znaki dla firm?

Niezależne oznaczenia, czyli certyfikaty, badania czy atesty zawsze informują klienta o pozytywnej ocenie firmy, produktu czy usługi. Niezależna i pozytywna weryfikacja wzbudza zaufanie wśród klientów, a także informuje o wysokiej jakości świadczonych usług czy produkowanych towarów. Klient często podejmuje decyzje pod wpływem impulsu, a znaki dla firm są właśnie czynnikiem stymulującym impuls, czyli chęć zakupu, skorzystania z oferty firmy. Według wspomnianych badań 26% klientów zwraca uwagę na certyfikaty, a 80% na jakość oferty, firmy, produktów. Przekłada się to jednak na wzrost sprzedaży nawet o 40%.

Czy warto stosować takie znaki dla firm jak EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło? Odpowiedź jest bardzo prosta i wręcz narzuca się sama – oczywiście, że tak!