fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

FRONERI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska/Poland

Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000047883
NIP 817-16-65-383
Kapitał zakładowy 13.788.000 PLN w pełni opłacony

www: https://froneri.pl