fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

GM System (siedziba)
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław

Tel.: (+48) 71 791 30 51
Tel.: (+48) 71 791 30 52
Tel.: (+48) 71 791 30 53

Fax. (+48) 71 791 30 51 + wew. 107
Fax. (+48) 71 791 30 52 + wew. 107
Fax. (+48) 71 791 30 53 + wew. 107

gmsystem.pl

NIP: 895-17-57-959
REGON: 932699228

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060141
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł