fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6,
40-241 Katowice, Polska

Tel.: +48 32 351 12 50
E-mail: pytania@LRworld.com

lrworld.com

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł

KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874