fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

plus bank s.a.
aleja Stanów Zjednoczonych 61a,
04-028 Warszawa

plusbank.pl

KRS nr 0000096937, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP 781-00-14-345, REGON 630520298

Kapitał zakładowy wynosi 331 881 673,77 zł opłacony w całości.