fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ sp. z o.o.

22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 37a

NIP 921-00-10-133
REGON 950177059

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod Nr 0000127373, wysokość kapitału 28.105.000 zł

tel.: 846642461 w.600, 608 lub 846645100
e-mail: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
www: http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl/