fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

Beko S.A.
ul. Puławska 366,
02-819 Warszawa

Beko S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078147, NIP: 525-20-73-573
Kapitał zakładowy 10 mln zł, kapitał wpłacony 10 mln zł.

tel. 22 321-06-90

e-mail: marketing@beko.com.pl
www: https://www.beko.pl