fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

MIESZKO S.A.
Siedziba:
Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa

tel: +48 (22) 10 55 400
e-mail: office@mieszko.pl
www: https://www.mieszko.pl

NIP 639-001-03-91; KRS 0000073310;
Sąd Rejestrowy: Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS w Warszawie;*
wysokość kapitału zakładowego: 40 866 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości: 40 866 000,00 zł)

Adres do korespondencji:
ul. Starowiejska 75,
47-400 Racibórz

tel: +48 (32) 79 61 205,
fax: +48 (32) 79 61 204