fbpx

Wyróżnienie się na tle konkurencji jest bardzo ważnym aspektem działalności każdego przedsiębiorstwa. Rywalizacja wśród firm to swoistego rodzaju konkurs dla firm. Rywalizacja odbywa się w sferze, jaką jest jakość. Im wyższa jakość przedsiębiorstwa, tym bardziej jest ono konkurencyjne na rynku.

Aby podkreślić prestiż i jakoś przedsiębiorstwa należy wyróżnić się najlepiej przez atesty badania lub certyfikaty. Fundacja Qualitas prowadzi niezależny konkurs dla firm. Nieustanne poszerzanie zakresu swojej działalności i rozwój fundacji zaowocowały zastąpieniem formy konkurs dla firm europejskim certyfikatem. Ma on przede wszystkim większy zasięg, ponieważ jest honorowany na arenie międzynarodowej. Podkreśla prestiż przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego jakość niemal pod każdym względem.

Jak potwierdzić jakość przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim jakość musi być wyznacznikiem niezależnej i zewnętrznej oceny. W sposób obiektywny musi informować klienta o tym, że przedsiębiorca spełniło rygorystyczne wymagania. Jakie? Proces nadania certyfikatu składa się z czterech etapów, podczas których badane są relacje przedsiębiorstwa z pracownikami, klientami, jakość oferowanych produktów i usług czy nawet niezaleganie ze składkami w ZUS czy US. Nie wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą rygorystyczny audyt. Wiele z nich dostaje odmowę przyznania certyfikatu. Jednak Fundacja Qualitas nie zostawia przedsiębiorców samym sobie. Eksperci w formie doradztwa wskazują słabe sektory do poprawy. Instruują firmy o możliwościach, słabych punktach, a następnie, po ich poprawieniu, zapraszają do udziału w kolejnej edycji.

Jakoś, jakość i jeszcze raz jakość

Po restrykcyjnej weryfikacji laureatów, którzy przeszli pozytywnie konkurs dla firm, przychodzi czas na wręczenie EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godła. To właśnie certyfikat i Godło potwierdzają w sposób niezależny wysoką jakość przedsiębiorstwa. Potwierdzenie te pozwoli uzyskać firmie przewagę. Jak? Otóż klienci zawsze dokonują wyborów pod wpływem impulsów. Jednym z nich jest potwierdzenie wysokiej jakości. Według badań aż 80% klientów zwraca uwagę na jakość, a 26% z nich decyduje się na zakup pod wpływem certyfikatu jakości. Dzięki EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® sprzedaż może wzrosnąć nawet o 40%.

Dlaczego Fundacja Qualitas jest wyznacznikiem jakości?

Renoma fundacji budowana była przez wiele lat. Najnowsze koncepcje zakładają edukację w dziedzinie jakości. Jednym z podniosłych wydarzeń, organizowanych przez Fundacje od 5 lat, jest Europejski Kongres Jakości – a w ramach Kongresu prestiżowa gala, podczas której wręczany jest EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło. Kongres nie tylko informuje o laureatach, ale także edukuje przedsiębiorców oraz stanowi przestrzeń do nawiązania nowych relacji biznesowych.

Przez wiele lat owocnej pracy Fundacja Qualitas stworzyła szereg projektów edukujących przedsiębiorców na temat jakości. Fundacja swoje założenia realizuje przez popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, merytoryczną obecność na licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach czy kongresach związanych z jakością. Fundacja przy udziale europejskich i ogólnopolskich partnerów stara się tworzyć projekty dające nowe wartości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i dążyć do doskonalenia w jakości. Do omawianych projektów należą między innymi nagrody dla firm – EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, Orzeł Jakości czy certyfikat JAKOŚĆ ROKU®.

Co daje EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, Orzeł Jakości czy certyfikat JAKOŚĆ ROKU®?

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® potwierdza wysoką jakość przedsiębiorstwa i pozytywną weryfikację przedsiębiorstwa. Zdobyte godło buduje zaufanie klientów przez obecność na stronie internetowej, w reklamach czy nawet na etykietach produktów. Dzięki Godłu klienci wiedzą, że zakupiony produkt prezentuje wysoką jakość. Orzeł Jakości to prestiżowa nagroda, która jest wręczana za przynajmniej 6 pozytywnie zaliczonych edycji certyfikatu jakości. Trzeba wielu lat owocnej pracy nad jakością i wielu audytów, aby otrzymać tak prestiżową nagrodę. Ikar jakości to z kolei nagroda dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, przyznawana za najlepszą pracę dyplomową na temat zarządzania.

Wiele lat doświadczeń Fundacji Qualitas zaowocowało powstaniem konkursu dla firm, który ewoluował w międzynarodowy projekt: EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®. Certyfikat jest obecnie prestiżową nagrodą, bezsprzecznie symbolizującą wysoką jakość.