fbpx

pexels-photo-207489Wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw ważną pozycję zajmują czynniki ekologiczne. Coraz mniejszą popularnością cieszą się technologie, wytwarzane produkty i świadczone usługi, które nie uwzględniają wymogów ekologicznych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest Czystsza Produkcja (CP), czyli strategia ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym i zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, produktów i usług.

 

Czystsza Produkcja zmierza do zwiększenia efektywności produkcji i usług, a także do redukcji ryzyka wobec społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. CP dąży do ideału – „produkcji bezodpadowej”, czyli takiej, w której produkty uboczne znajdują zastosowanie. Szuka rozwiązań, które pozwolą wyeliminować różnego rodzaju niekorzystne oddziaływania na środowisko, kierując się zasadą likwidowania zagrożeń „u źródła” powstawania, czyli:

  • zamiast oczyszczać spaliny – zmień paliwo
  • zamiast zajmować się odpadem – spraw by nie powstał on w ogóle

Stosowanie CP nie tylko skutecznie chroni środowisko przez redukcję strumieni odpadów, ale jest także opłacalne. Zwiększa zyskowność oraz produktywność (głównie przez minimalizację kosztów wytwarzania), zwiększa efektywność i konkurencyjność przemysłów, które w efekcie prowadzą do wzrostu gospodarczego. Ponadto stosowanie CP pozwala obniżyć efekty środowiskowe, a także zaoszczędzić koszty nieefektywnego wykorzystania materiałów i energii.

Czystsza Produkcja zbliżona jest do koncepcji „Circular Economy”, według której odchodzi się od założeń linearnego modelu gospodarki (produkt – użytkowanie – odpad) na rzecz modelu zamkniętego (produkt – użytkowanie – nowy produkt), gdzie odpady znajdują ponowne wykorzystanie. Czystsza Produkcja przynosi także korzyści ekonomiczne oraz biznesowe:

  • mniej zużytej wody = niższe rachunki
  • mniej emisji do powietrza = niższe opłaty lub ich brak

dr Joanna Rosak-Szyrocka