fbpx

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 zapraszają do udziału w seminarium naukowo – praktycznym:

Ocena cyklu życia produktu

DATA: 30 września 2019 r.

MIEJSCE: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
ul. Konarskiego 18a, Gliwice

Seminarium ukierunkowane jest na poszerzenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej,a także zdobycie praktycznych umiejętności. Ocena cyklu życia produktu obejmuje kolejne i powiązane ze sobą etapy systemu produktu, od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych, do końcowego wykorzystania produktu, w tym jego opakowań, a następnie odzysku lub unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Norma ISO 14001 z roku 2015 zawiera wymagania zastosowania oceny cyklu życia produktu w ramach mechanizmów zarządczych wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwach.W zakresie wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015 organizacje będą zobowiązane do uzupełnienia obecnie obowiązujących zasad postępowania w zakresie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych o aspekt oceny cyklu życia produktu. Ocena cyklu życia produktu obejmować powinna etapy projektowania, wytwarzania, transportu, użytkowania oraz końcowego przetwarzania lub usuwania produktu, w tym jego opakowania, stanowiącego jego element komplementarny.

Seminarium pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją oceny cyklu życia produktu, która ma wartość i znaczenia dla nas wszystkich.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę uczestnictwa należy przesłać do 18 września 2019 r. Można ją pobrać TUTAJ. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000: E-mail: konferencja@pfiso9000.pl

Zapraszamy do czynnego udziału!