fbpx


20161202_123849_1Fundacja Qualitas, jedyny członek European Organization for Quality z Polski, wzięła udział w General Assembly w Czechach. Spotkanie w gronie blisko 30 przedstawicieli reprezentujących organizacje z krajów europejskich, odbyło się 2 grudnia br. w Pradze. Fundację reprezentował Marcin Kałużny, przewodniczący Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU
®.

W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele Niemiec, Francji, Hiszpanii, Rosji, Cypru, Szwecji i Słowenii.

– Fundacja Qualitas jako wiodący promotor jakości w Polsce jest obecna w gremiach międzynarodowych. Daje nam to okazję do realnego wpływu na kształtowanie polityki jakości w ramach Unii Europejskiej oraz norm ISO. To także okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z liderami jakości z obszaru EU – podkreślił Marcin Kałużny.

20161202_152857

Obrady zdominowała kwestia nowej wizji EOQ na arenie międzynarodowej.  W obliczu narastającej presji ze strony Azji konieczne jest rozszerzenie działań także o tamtejszy rynek. Korzyści wydają się być obustronne.
Podczas rozmów podsumowano sukces tegorocznego Quality Congress EOQ z Helsinek, w którym udział wzięło blisko 200 osób, a także realizowano warsztaty prowadzące do szukania odpowiedzi na pytanie jak szerzej promować osiągnięcia i ofertę EOQ w krajach członkowskich.

Spotkania EOQ odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Kolejne, pod koniec maja 2017 roku będzie miało miejsce prawdopodobnie w Bratysławie.

20161202_110429The European Organization for Quality (EOQ) jest organizacją non-profit skupiającą blisko 40 narodowych przedstawicieli (po jednym z każdego kraju członkowskiego) działającą w ramach prawa belgijskiego. Siedziba znajduje się w Brukseli. W ubiegłym roku EOQ obchodziła 60-lecie istnienia. Od 1956 roku EOQ organizuje doroczne kongresy jakości, prowadzi ogólnoświatowe Quality Week, a także organizuje konkurs Quality Leader dla wiodących i wyróżniających się promotorów jakości w Europie. Fundacja Qualitas jest członkiem EOQ od 2014 roku. Od stycznia 2017 r. będzie jedynym reprezentantem z Polski.