fbpx

„Jak projektować, żeby recyklingować” to innowacyjny projekt Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A., Laureata Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® oraz naszego partnera merytorycznego kategorii EKOLOGIA. Inicjatywa została podjęta naprzeciw wyzwaniom przedsiębiorców w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Europa zmierza w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, której jednym z fundamentów będzie zapobieganie powstawania odpadów przez właściwe projektowanie produktów oraz ich opakowań. Ich wpływ na gospodarkę i system gospodarowania odpadami jest niebagatelny. To opakowania sprzedają produkty. Nad ich kształtem oraz formą głowią się rzesze specjalistów ds. marketingu, których oczekiwania zderzają się z wymaganiami dotyczącymi wpływu opakowań na środowisko.

Rekopol w sierpniu br.  rozpoczął realizację projektu „Kształcenie przez doświadczenie – ecodesign w praktyce dla projektantów i promotorów opakowań przyjaznych dla środowiska”, dofinansowanego za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy projektantów i promotorów w zakresie projektowania opakowań pod kątem recyklingu. Przekazanie wiedzy o napotykanych barierach w recyklingu, odpadów opakowaniowych wynikających z ich kształtu, materiału, połączeń i innych cech ma za zadanie wyeliminowanie tych utrudnień w przyszłości już na etapie koncepcji i projektu wprowadzanych opakowań na rynek. Jednym z założeń narzędzia jest także zmiana postrzegania pojęcia „ecodesign” opakowań jako całościowego spojrzenia na projektowanie opakowania z uwzględnieniem w całego cyklu życia, wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, użytych materiałów, ich wagi oraz możliwości zagospodarowania po okresie eksploatacji.

W ramach projektu Rekopol planuje opracowanie skutecznego narzędzia poszerzania wiedzy w modelu „Kształcenie przez doświadczenie”. Celem jego jest przekazanie  wiedzy projektantom i promotorom opakowań wiedzy nt. zrównoważonych opakowań – poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, warsztatach oraz wizjach terenowych.
Nie ma zrównoważonych produktów bez zrównoważonych opakowań. Jak zatem projektować, aby ich materiały nadawały się do recyklingu i trafiały z powrotem do obiegu? Wiedzą tą będą dzielić się eksperci oraz recyklerzy podczas szkoleń i spotkań z projektantami.

Więcej informacji o projekcie:

Marta Krawczyk
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Spec. ds. projektów
tel.: 512-229-313
m.krawczyk@rekopol.pl

www.rekopol.pl