fbpx
jakosc-droga-do-sukcesuSukces przedsiębiorstwa na rynku zależy nie tylko od doskonałej znajomości potrzeb klientów, ale także dążenia do ich przewyższenia i oferowania produktów oraz usług najwyższej jakości. Niezbędna jest także stała komunikacja firm z finalnymi nabywcami za pomocą strategicznie ukierunkowanej promocji realizowanej różnymi kanałami. Podstawą osiągnięcia sukcesu jest więc nie tylko samo wytworzenie atrakcyjnego produktu oraz jego sprzedaż na dogodnych warunkach, ale przede wszystkim stworzenie odpowiedniego systemu informacji o walorach oferowanych dóbr i usług oraz korzyściach płynących z ich nabycia. W dobie postępującej globalizacji produkcji, jakość stała się istotnym wyróżnikiem działających na rynku przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Źródło: Rosak-Szyrocka J., Ulewicz R. 2017, Rola modelu EFQM w postrzeganiu jakości w polskich przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji (artykuł w druku)