fbpx

Sprawdź, jaką propozycję szkoleniową przygotowałKlub POLSKIE FORUM ISO 9000. Poruszony zostanie temat oceny cyklu życia produktu. Polecamy!

Ocena życia produktu
– edycja na Śląsku.

Seminarium pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją oceny cyklu życia produktu, która ma wartość i znaczenia dla nas wszystkich.

Organizatorami seminarium są: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 .

Seminarium odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

W załączeniu, na stronie http://pfiso9000.pl/27052019-r-seminarium-naukowo-praktyczne-ocena-cyklu-zycia-produktu-.html oraz pod linkami znajdują się: szczegółowy Komunikat z programem i warunkami uczestnictwa oraz karta uczestnictwa.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000:

E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21