fbpx

prof-urbaniakZ przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak zasilił grono członków Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®. Szeroka wiedza poparta latami doświadczeń z pewnością będzie stanowiła duży wkład w dalszej pracy Kapituły.

Prof. Urbaniak jest Kierownikiem Katedry Logistyki oraz Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Brał czynny udział jako konsultant i szkoleniowiec w ponad 100 polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001/PN-N 18001) oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności w sektorze spożywczym (HACCP, GMP, GHP), marketingu, logistyki. Odbył także wiele staży na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Francji. Prezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań na konferencjach i seminariach w Austrii, Chinach, Francji, Kanadzie, Korei, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Słowenii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Nadzorował wiele wdrożeń systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001 oraz systemu HACCP. Autor bądź współautor 250 publikacji z zakresu zarządzania jakością, marketingu B2B, zarządzania łańcuchem dostaw wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w Austrii, Chinach, we Francji, w Korei Południowej, Portugalii, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie). Jako ekspert techniczny brał również udział w wielu procesach certyfikacyjnych.

Ponadto członkami Kapituły są: Marcin Kałużny – pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Kapituły, dr inż. Wojciech Henrykowski – Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w latach 2002-2014, dr Joanna Rosak-Szyrocka – Adiunkt na Politechnice Częstochowskiej oraz dr hab. inż. Marek Roszak – Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.