fbpx

8 kwietnia br. w Dworze Zieleniewskich w Trzebinii odbyło się coroczne walne zgromadzenie członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Udział w nim wzięli członkowie Klubu, w tym prezes Fundacji Qualitas, Marcin Kałużny.

sdr

Tematem spotkania było omówienie działalności Klubu  w 2018 r. oraz wyznaczenie planów na 2019 rok – te przedstawił prof. Marek Roszak, Prezes. Po zakończeniu obrad uczestnicy mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny Górka Cement (również Członka Klubu), który od ponad 100 lat produkuje cementy sprzedawane w całej Europie.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 powstał w grudniu 1991 roku. Jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności, zrzeszającą organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz związane z problematyką jakości.

Od początku swojego istnienia Klub prowadził i prowadzi wiele działań promujących, a także integrujących środowiska skupione wokół problematyki jakości oraz systemów zarządzania, wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, w szczególności akredytacji, certyfikacji, badań oraz realizuje szereg przedsięwzięć w tych obszarach.

Więcej informacji o Klubie: www.pfiso9000.pl