fbpx

Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania. Do końca grudnia br. można zgłosić prace. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk w Katowicach. Patronat honorowy objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana na najlepszą pracę dyplomową dedykowany jest studentom i absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. To inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Laureaci wybierani są na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez promotorów prac obronionych na niepaństwowych lub państwowych uczelniach wyższych technicznych lub ekonomicznych w Polsce.

Dodatkowe wyróżnienie za przygotowanie pracy z zakresu logistyki i transportu przyzna firma Seifert Polska. Na zwycięzcę czekać będzie nagroda specjalna w postaci laptopa oraz półrocznego stażu w jednej z wybranych lokalizacji grupy Seifert w Polsce, świadczącej usługi w branży TSL.

Autorzy wyróżniających się prac będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie Protan Polska, która jest dostawcą wysokiej jakości pokryć dachowych wykonanych z membran. Przedsiębiorstwo oferuje możliwość odbycia płatnych praktyk lub stażu.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres: ikar@jakoscroku.pl wraz z dokumentacją uzupełniającą, którą można pobrać ze strony http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci/
Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. Jest objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci/