fbpx

W ubiegły czwartek, 16 kwietnia, w Serocku k/Warszawy , odbyło się jubileuszowe, XXV Walne Zgromadzenie członków Klubu Polskie Forum ISO 9000. Towarzyszyła mu konferencja pod hasłem „Dobre zarządzanie – nowe wyzwania” oraz gra strategiczna Złoto pustyni. W obradach wzięło udział blisko 50 osób. Nie zabrakło również reprezentacji Fundacji QUALITAS, będącej członkiem rzeczywistym Klubu.

Klub Polskie Forum ISO 9000 powstał w 1991 roku, na fali gwałtownego zainteresowania w Polsce normami jakościowymi, opracowanymi w ramach ISO. Jak mówiła podczas otwarcia obrad prezes Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, mimo upływu lat cele działalności Klubu nadal pozostają aktualne. Organizacja ta dostarcza bowiem wiedzę ułatwiającą doskonalenie i rozwój systemów zarządzania, pozwala na swobodną wymianę doświadczeń między członkami, a także promuje ich osiągnięcia oraz rozpowszechnia informacje dotyczące jakości, systemów zarządzania i oceny zgodności.

Bieżąca działalność KPFISO 9000 skupia się wokół kilku aspektów. W jego ramach co roku odbywa się kilkanaście merytorycznych szkoleń i seminariów, podczas których tylko w ostatnim czasie poruszano m.in. kwestie jakości w biznesie, ryzyka w procesie auditów i doskonalenie systemów zarządzania. W Klubie działa także kilka sekcji: MŚP, Auditorów, Przemysłu spożywczego oraz Organizacji publicznych. Organizują one seminaria szkoleniowe oraz angażują się w rozmaite inicjatywy projakościowe. 

Klub aktywnie współpracuje m.in. z Polskim Centrum Akredytacji (PCA), Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) i Głównym Urzędem Miar (GUM). Od 2012 roku organizacja ta  jest również patronem honorowym programu JAKOŚĆ ROKU, a dr hab. Marek Roszak, członek zarządu Klubu, zasiada w jego Kapitule.

Obrady towarzyszące wydarzeniu poświęcone były kwestiom samodoskonalenia.  Podczas szkolenia „Dobre zarządzanie – Nowe wyzwania” uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są obecnie kierunki rozwoju norm systemów zarządzania, jakie zmiany czekają nas w systemach zarządzania oraz podyskutować na temat wpływu auditów na rozwój systemów zarządzania w organizacji.

Na zakończenie Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło absolutorium dla zarządu Klubu oraz przyjęło zmiany w regulaminie, dostosowując jego zapisy do zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto tytuł honorowego członka Klubu został przyznany paniom Joannie Gańko i Jolancie Orlikowskiej oraz panu Janusz B. Berdowskiemu.

mk

Więcej informacji na: www.pfiso9000.pl