fbpx

Blisko 600 uczestników, 10 paneli tematycznych, warsztatów i spotkań oraz 3 wystąpienia specjalne. Tak w liczbach przedstawiała się II edycja Europejskiego Kongresu Jakości, która 17 marca 2016 roku odbyła się w Warszawie. Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce zgromadziło przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz samorządów, którzy przez cały dzień dyskutowali na tematy poświęcone w całości zagadnieniom związanym z jakością. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: JAKOŚĆ. Po prostu.

Wydarzenie, które stanowiło platformę wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, otworzył Krzysztof Stadler, prezes zarządu Fundacji Qualitas, która zorganizowała całe przedsięwzięcie. Prezes Stadler przypomniał zgromadzonym 10-letnią historię Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®. – Wszystko zaczęło się w 2006 roku gdy Marcin Kałużny, obecny przewodniczący Kapituły Certyfikatu powołał do życia inicjatywę JAKOŚĆ ROKU. To ona zaprowadziła nas aż tu, na II Europejski Kongres Jakości – mówił. Inaugurację uświetniło także odczytanie listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników Kongresu.

Krzysztof Stadler, Prezes Zarządu Fundacji Qualitas otwiera Kongres. Dr. Mag. Anni Koubek, wiceprezes ds. innowacji w Quality Austria

– Składam wyraz uznania wszystkim biorącym udział w panelach dyskusyjnych i wszystkim uczestnikom Kongresu za inspirację, jaką stanowią Państwa diagnozy, osiągnięcia i pomysły – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w swoim liście.

W atmosferze sprzyjającej integracji środowisk projakościowych z kraju i zza granicy wystąpili goście specjalni: Prof. Andrzej Blikle, autor książki „Doktryna jakości”, który poruszył tematykę dylematu lidera; Dr. Eric Janssens, dyrektor generalny European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli oraz Dr. Mag. Anni Koubek, wiceprezes ds. innowacji w Quality Austria, której animowana prezentacja na temat standardów ISO 9001 była jednym z najciekawszych momentów wydarzenia.

– Europejski Kongres Jakości to jedyne tego typu wydarzenie w naszym kraju promujące jakość. Fundacja Qualitas jest jedyną w Polsce organizacją stowarzyszoną w European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli. Jako organizatorzy jesteśmy dumni, że dzięki naszej inicjatywie trafiamy do coraz szerszego grona przedsiębiorców i innych,  którzy tak jak my chcą spełniać najwyższe standardy jakości w zakresie prowadzonej działalności – mówił Marcin Kałużny, przewodniczący Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®, pomysłodawca Kongresu.

– Jakość to bardzo ważna cecha firmy. Osiąganie wysokiej jakości metodami TQM , o których mówiło się podczas Kongresu, to duża szansa, dlatego że potrafi podnieść konkurencyjność firmy bez szczególnych nakładów finansowych  – podkreślał prof. Andrzej Blikle.

Wykład prof. Andrzej Blikle. Panel dyskusyjny (Agro)kultura jakości.

Główną część II EKJ stanowiły tematyczne panele dyskusyjne, debaty oraz warsztaty dotyczące praktycznych i teoretycznych aspektów jakości. Podczas spotkań poruszano tematykę m.in. zarządzania zmianą, promocji i edukacji projakościowej oraz wyzwań stojących przed dzisiejszym procesem akredytacji. Nie zabrakło także ujęcia branżowego – podczas wydarzenia odbyły się sesje dedykowane m.in. budownictwu, spółdzielczości, rolnictwu oraz służbie zdrowia. Jednym z wątków dyskusji było także doskonalenie procesów poprzez eliminację marnotrawstwa. Zaproszeni eksperci wspólnie zastanawiali się, które z dostępnych narzędzi – w tym Lean, Kaizen czy 5S – mogą przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług.

Kluczowym punktem programu było jubileuszowe, dziesiąte rozdanie Certyfikatów JAKOŚĆ ROKU® przedsiębiorstwom, organizacjom oraz jednostkom naukowo-badawczym, dla których w 2015 roku wysoka jakość produktów, usług oraz innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowiła priorytet i wyznaczała ścieżkę rozwoju. Spośród laureatów więcej niż połowa otrzymała certyfikat po raz drugi lub kolejny, dając tym samym dowód sumienności i konsekwencji w działaniach projakościowych oraz promowaniu dobrych praktyk biznesowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Lotos Oil S.A., Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., OKNOPLAST Sp. z o.o, Seifert Polska Sp. z o.o., Victoria Cymes Sp. z o.o. czy Roleski Sp.j. Po raz pierwszy wręczono także wyróżnienia w kategorii Wybór Polaków, które przyznawane są na podstawie raportów w zakresie najwyżej cenionych przez konsumentów produktów i usług. Odebrało ją m.in. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

– Otrzymane wyróżnienie to potwierdzenie tego, do czego dążyliśmy przez ostatnie lata, czyli do uzyskania wysokiej jakości w dostarczanej dla naszych klientów usłudze. To klient z naszej perspektywy jest najważniejszy – podkreślał Kamil Jakacki, dyrektor ds. sprzedaży firmy Cartrack Polska Sp. z o.o., która w tym roku po raz pierwszy odebrała Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® w kategorii Usługa.

Nowością było także wręczenie nagrody specjalnej od audytorów Fundacji Qualitas dla najlepszego Menedżera Jakości Roku 2015. Decyzją audytorów reprezentowanych przez Katarzynę Krawiec to wyjątkowe wyróżnienie otrzymał Janusz Urbanik, prezes zarządu Ventor Sp. z o.o. za profesjonalizm, działalność CSR oraz osobiste zaangażowanie w rozwój firmy, branży i regionu. Tytuł przyznany został na podstawie wielu kryteriów m.in. poziomu etyki zawodowej, relacji z pracownikami, zaangażowania w projekty doskonalące jakość w firmie oraz zaangażowanie we wspieranie regionu.

II Europejski Kongres Jakości został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Warszawy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Centrum Akredytacyjnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz European Organization for Quality.

Fotorelacja dostępna także tutaj.