fbpx
KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zdecydował o objęciu honorowym patronatem konkursu
JAKOŚĆ ROKU 2013.
– Klub wspiera inicjatywy promujące jakość w Polsce. Idea konkursu JAKOŚĆ ROKU jest nam w związku z tym bliska. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom – powiedziała dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
– Zależy nam na integracji środowisk promujących jakość pod wspólnym szyldem konkursu JAKOŚĆ ROKU – dodał Marcin Kałużny, pomysłodawca idei.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 powstał w grudniu 1991 roku. Jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności, zrzeszającą organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz związane z problematyką jakości. Od początku swojego istnienia Klub prowadził i prowadzi wiele działań promujących, a także integrujących środowiska skupione wokół problematyki jakości oraz systemów zarządzania, wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, w szczególności akredytacji, certyfikacji, badań oraz realizuje szereg przedsięwzięć w tych obszarach.
Więcej informacji o Klubie na stronie internetowej www.pfiso9000.pl

Konkurs JAKOŚĆ ROKU wspierają:
Patroni Honorowi: EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITYKLUB POLSKIE FORUM ISO 9000
Partnerzy: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, Polski Związek Windykacji oraz operator serwisu długi.info.
Patron medialny Gali Finałowej: Dziennik Gazeta Prawna.

Dodatkowe informacje na: www.jakoscroku.pl