fbpx

I kwartał 2015 roku w Klubie Polskie Forum ISO 9000 zapowiada się pracowicie – poniżej prezentujemy zestawienie najbliższych szkoleń i wydarzeń.

KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000
  • W styczniu odbędzie się jednodniowe szkolenie Sekcji Organizacji Publicznych, pn. Mechanizmy kontroli dot. systemów informatycznych.
  • W dniach 5-6 marca odbędzie się szkolenie Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw:  Proces zakupów.
  • W terminie 16-17 kwietnia zaplanowane jest XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000.

Szczegółowe informacje na temat w/w spotkań będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Klubu: www.pfiso9000.pl

Polecamy!