fbpx

Czy Twój produkt / usługa / innowacyjne lub ekologiczne rozwiązanie znalazły się w prestiżowym gronie przedsiębiorstw pretendujących do zdobycia godła JAKOŚĆ ROKU? Zgłoszenia do I tury IX edycji przyjmowane są tylko do 25 czerwca br.

Wniosek można złożyć w kategorii: PRODUKT, USŁUGA, INNOWACJA, EKOLOGIA, NAUKA (kategoria dla jednostek badawczych i naukowych) oraz WYBÓR POLAKÓW. W każdej z kategorii Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów i przyzna godła JAKOŚĆ ROKU 2014.

Dokonując oceny zgłoszonych wniosków członkowie Kapituły analizują obecne w przedsiębiorstwie merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości oraz rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych zgłaszanego podmiotu.

Dodatkowo kandydaci muszą pozytywnie przejść audyt, wypełnić ankietę weryfikacyjną oraz dostarczyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. W przypadku kategorii WYBÓR POLAKÓW, uczestnik dodatkowo poddaje się ocenie dokonywanej przez konsumentów.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w marcu 2015 roku Warszawie, podczas uroczystej Gali Finałowej.

JAKOŚĆ ROKU to największy w Polsce konkurs promujący jakość, organizowany od 2005 roku. Jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych potwierdzeniem jakości swoich produktów, usług oraz działań na rzecz ekologii i innowacyjności. Od samego początku stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku pod kątem jakości i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Ze zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji tylko te, które charakteryzują się najwyższą jakością, mogą zdobyć godło JAKOŚĆ ROKU.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie:

sekretariat@jakoscroku.pl
– tel. 32/733 52 99