fbpx

Kolejny sukces konkursu JAKOŚĆ ROKU. Charakterystyczne zielone Q z pięcioma gwiazdkami oraz napis JAKOŚĆ ROKU podlegają od dziś oficjalnie prawu ochronnemu nadanemu przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

– Jakość zdobyła dziś nowego sojusznika. Prawo ochronne nadane przez Urząd Patentowy RP to potwierdzenie, że idea zarządzania przez jakość jest warta docenienia i wyróżnienia – powiedział Marcin Kałużny, redaktor naczelny Biznes Raportu, pomysłodawca konkursu.
– Ochrona dla logo JAKOŚĆ ROKU Q to również wzmocnienie prestiżu i nobilitacji, jaką niesie dla każdego przedsiębiorcy i firmy wyróżnienie w tym największym w Polsce konkursie projakościowym. Cieszę się, że laureaci i nominowani w konkursie JAKOŚĆ ROKU otrzymali to dodatkowe wyróżnienie – dodał.

Konkurs JAKOŚĆ ROKU powstał 5 lat temu. Pomysłodawcą i organizatorem jest katowicka Agencja Kreatywna Public PR, wydawca Biznes Raportu, ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz dodatku Economy Life w Rzeczpospolitej. Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarsza instytucja państwowa zajmująca się w naszym kraju kwestiami związanymi z jakością.
Konkurs skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeństwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja uczestników odbywa się dwuetapowo. W pierwszym, gromadzone są ankiety weryfikacyjne. W drugim, Kapituła Konkursu, po wcześniejszej analizie dostarczonych przez uczestników materiałów, dokonuje ostatecznego wyboru.

Na zgłoszenia do największego w Polsce konkursu projakościowego czekamy do grudnia br.
pod adresem: zgloszenia@jakoscroku.pl
lub telefonicznie 32/258 20 66.