fbpx

Czy Twój produkt / usługa / innowacyjne lub ekologiczne rozwiązanie znalazły się w prestiżowym gronie przedsiębiorstw pretendujących do zdobycia godła JAKOŚĆ ROKU? Zgłoszenia do I tury IX edycji przyjmowane są tylko do 15 grudnia br.

Jakość Roku

Wniosek można złożyć w kategorii: PRODUKT, USŁUGA, INNOWACJA, EKOLOGIA oraz NAUKA (kategoria dla jednostek badawczych i naukowych). W każdej z kategorii Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów i przyzna godła JAKOŚĆ ROKU 2014.

Dokonując oceny zgłoszonych wniosków członkowie Kapituły analizują obecne w przedsiębiorstwie merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości oraz rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych zgłaszanego podmiotu. Dodatkowo kandydaci muszą pozytywnie przejść audyt, wypełnić ankietę weryfikacyjną oraz dostarczyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 23 marca 2015 roku Warszawie, podczas uroczystej Gali Finałowej towarzyszącej I Europejskiemu Kongresowi Jakości.

JAKOŚĆ ROKU to największy w Polsce konkurs promujący jakość, organizowany od 2005 roku. Jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych potwierdzeniem jakości swoich produktów, usług oraz działań na rzecz ekologii i innowacyjności. Od samego początku stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku pod kątem jakości i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Ze zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji tylko te, które charakteryzują się najwyższą jakością, mogą zdobyć godło JAKOŚĆ ROKU.

Jakość Roku

Zgłoszenia do udziału w Konkursie:

– sekretariat@jakoscroku.pl
– tel. 32 / 784 74 00 – do 04, 32 / 661 49 70 – do 79