fbpx

Z radością informujemy, że Fundacja Qualitas nawiązała współpracę z Polskim Centrum Akredytacji. Podpisanie Listu Intencyjnego nastąpiło w lipcu br.  Co wpłynęło na rozpoczęcie wspólnych działań?

We współczesnym świecie istnieje głęboka potrzeba odbudowy znaczenia jakości w procesach zarządzania, zarówno w obszarze produkcji, jak i w sektorze usług. Po latach, gdy jakość stała się oczywistą wartością, w gospodarcze nadszedł czas na przywracanie podstawowych pojęć, znaczeń i definicji oraz na pogłębioną wymianę doświadczeń oraz ich transfer ze środowisk europejskich i międzynarodowych. W obliczu zmian na mapie gospodarczej świata i rosnącego znaczenia innowacyjności, nie ma innej drogi – w myśl zasady, że nawet najbardziej zaawansowany projekt bez jakości nie przyniesie spodziewanych efektów.

Dlatego Fundacja Qualitas i Polskie Centrum Akredytacji, posiadając metody, zasoby i motywację, wyraziły wolę do wspólnego działania na  rzecz jakości i poprawy świadomości rzeczywistych zalet płynących z systemu akredytacji, certyfikacji i oceny zgodności.

Polskie Centrum Akredytacji jest jedyną krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Jest kompetentną, wiarygodną i bezstronną organizacją, opierającą swoją działalność na wiedzy, doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych technik i technologii. Prowadzi działalność akredytacyjną w drodze zrównoważonego dialogu ze stronami zainteresowanymi, a także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Europejskiej Infrastruktury Akredytacyjnej i innych organizacji międzynarodowych. 

Więcej informacji na temat PCA: https://www.pca.gov.pl/