fbpx

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to wiodąca na rynku polska jednostka certyfikująca z 55-letnim doświadczeniem. Jest niekwestionowanym liderem wśród jednostek certyfikujących na polskim rynku.
PCBC S.A. jako jednostka notyfikowana o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, posiada kompetencje w zakresie 11 dyrektyw nowego podejścia.

Początki działalności PCBC S.A. sięgają 1958 r., kiedy przy Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości została powołana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości – Biuro Znaku Jakości, które w latach 70. zostało przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów, a w 1994 r., na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r., w Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Od 1 stycznia 2003 r. PCBC S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, działa w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oceny zgodności.

Polskie Centrum Badań Certyfikacji S.A. oferuje:

 • badanie wyrobów w laboratoriach chemicznym, elektrotechnicznym, budowlanym
 • certyfikację wyrobów, m.in. na: znak bezpieczeństwa B, znak jakości Q, znak Nawóz WE (EC), znak Gwarantowana Jakość, znak ekologiczny Eko – Certyfikowany kosmetyk naturalny, krajowy znak ekologiczny Eko, oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel, certyfikat CCA, certyfikat CB, certyfikat WE (EC), certyfikat zgodności z normami lub innymi dokumentami odniesienia
 • certyfikację BRC
 • certyfikację systemów zarządzania, m.in.: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001, ISO 22000, Codex Alimentarius/HACCP, ISO 13485, ISO/IEC 27001, PN-N-19001/WSK, SPZK, EMAS, ISO 20000-1, EN 15038, EN 14065, SA8000, oraz systemy zintegrowane z wyżej wymienionymi
 • kontrolę i certyfikację rolnictwa ekologicznego
 • certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych
 • certyfikację EuropeSpa med. & wellness ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych oraz hoteli wellness i spa
 • szkolenia dotyczące systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności (w tym HACCP), w przemyśle motoryzacyjnym, w organizacjach ochrony zdrowia, w organizacjach administracji publicznej, obrotem towarami podwójnego zastosowania (WSK), w laboratorium oraz szkolenia dotyczące: systemu oceny zgodności, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, doskonalenia systemów zarządzania, standardów NATO (AQAP)
 • certyfikację osób w zakresie: asystenta, auditora wewnętrznego, pełnomocnika, menedżera, auditora, konsultanta systemów zarządzania

Pozycję PCBC S.A. wyznacza:

 • Ponad 5 tysięcy wydanych certyfikatów systemów zarządzania
 • Ponad 60 tysięcy przeszkolonych osób i ponad 23 tysiące wydanych certyfikatów
 • Ponad 45 tysięcy wydanych certyfikatów na wyroby
 • Uznanie certyfikatów PCBC S.A. w świecie na zasadach wzajemności
 • Partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność

Ponadto Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak:

 • IQNet (Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących)
 • BRC (Brytyjskie Stowarzyszenie Sieci Handlowych)
 • HDE Trade Services GmbH (Niemieckie Stowarzyszenie Sieci Handlowych w zakresie certyfikacji standardu IFS)
 • EOQ (Europejska Organizacja Jakości)
 • EUEB (Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego)
 • CCA (Europejski System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych)
 • IECEE CB (Międzynarodowy System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych)
 • EuropeSpa med. & wellness GmbH (Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa)