fbpx

Budowanie jakości w Korei, transfer wiedzy związanej z zarządzaniem jakością i obszary działalności nowootwartego oddziału International Certification Registrar Polska, koreańskiej jednostki certyfikującej – to tematy spotkania reprezentacji firmy ICR oraz Fundacji Qualitas, które odbyło się w Katowicach.

Z ramienia Fundacji Qualitas w spotkaniu udział wzięli Marcin Kałużny, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Łukasz Bąk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Firmę ICR reprezentowali Prezes Deokyong Kim oraz Sang Woo Sim, którzy przyjechali z Korei specjalnie na tę okazję.

– Cieszymy się, że nasza działalność w zakresie dobrych praktyk biznesowych nabiera coraz większego rozmachu dzięki takim inspiracjom, do jakich niewątpliwie należało to spotkanie. Liczymy, że  dzięki wymianie wiedzy z ICR Polska będziemy mogli zapalać polskie firmy do doskonalenia w jakości na jeszcze większą skalę – mówi Marcin Kałużny, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Qualitas.

Jednymi z ważniejszych wątków dyskusji była także współpraca między instytucjami w zakresie promowania dobrych praktyk zarządzania jakością oraz Europejski Kongres Jakości.

Więcej informacji nt. ICR Polska dostępnych jest na http://www.icrpolska.com.