fbpx

Jak uzyskać certyfikat dla firm ?

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

tel.: (22) 439 6052, 22 439 6051 (kancelaria)
fax: (22) 439 6053 (kancelaria)
e-mail: info@p-r.com.pl (ogólny adres do korespondencji)

https://polregio.pl/pl/

NIP: 526-25-57-278
Regon: 017319719
Nr KRS: 0000031521 (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Postanowienie z dnia 27 lipca 2001 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego)

Wysokość kapitału zakładowego: 1 540 606 500,00 zł