fbpx

tlo_2Doskonalenie organizacji wydaje się dzisiaj jedną z kluczowych dróg poprawy działalności firmy, wzmocnienia jej potencjału, kreowania wartości dodanej, a w rezultacie osiągnięcia zaplanowanych efektów. Poprawa zarządzania w organizacji jest niekończącym się procesem, który prowadzi do wzrostu ogólnej efektywności.

Przedsiębiorstwa ubiegając się o Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® przeprowadzają samoocenę w oparciu o model EFQM. Samoocena pomaga ustalić poziom dojrzałości organizacji, zaawansowanie w stosowaniu nowoczesnych technik oraz uzyskane rezultaty. Pozwala na zorientowanie się, jak daleko firma posunęła się na drodze wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość oraz co musi zrobić, aby osiągnąć sukces.

Wyniki analiz badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół na przedsiębiorstwach, które są laureatem nagrody EFQM za doskonałość i krajowych nagród jakościowych, wskazały na przyspieszony rozwój nagrodzonych podmiotów gospodarczych w stosunku do reprezentantów grupy kontrolnej, którzy modelu EFQM nie wdrażali.

Ubieganie się o Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® jest traktowane jako kierunek doskonalenia przedsiębiorstw.  W sposób systemowy umożliwia ocenę mocnych i słabych stron organizacji, dając realną szansę zastosowania właściwych sposobów podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych procesów.

 

Autor: dr Joanna Rosak-Szyrocka, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej [:en]DoskDoskonalenie organizacji wydaje się dzisiaj jedną z kluczowych dróg poprawy działalności firmy, wzmocnienia jej potencjału, kreowania wartości dodanej, a w efekcie osiągnięcia zaplanowanych efektów. Doskonalenie zarządzania w organizacji jest niekończącym się procesem, który prowadzi do wzrostu ogólnej efektywności organizacji.
Przedsiębiorstwa ubiegając się o Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® przeprowadzają samoocenę w oparciu o model EFQM. Samoocena pomaga ustalić poziom dojrzałości organizacji, zaawansowanie w stosowaniu nowoczesnych technik oraz osiągniętych rezultatów. Pozwala na zorientowanie się, jak daleko organizacja posunęła się na drodze wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość oraz co musi zrobić, aby osiągnąć sukces.
Wyniki analiz badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół na przedsiębiorstwach, które są laureatem nagrody EFQM za doskonałość i krajowych nagród jakościowych, wskazały na przyspieszony rozwój nagrodzonych podmiotów gospodarczych w stosunku do reprezentantów grupy kontrolnej, którzy modelu EFQM nie wdrażali.
Ubieganie się o Certyfikat JAKOĆ ROKU® jest traktowane jako kierunek doskonalenia przedsiębiorstw. W sposób systemowy umożliwia ocenę mocnych i słabych stron organizacji, dając realną szansę zastosowania właściwych sposobów podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych procesów.
onalenie organizacji wydaje się dzisiaj jedną z kluczowych dróg poprawy działalności firmy, wzmocnienia jej potencjału, kreowania wartości dodanej, a w efekcie osiągnięcia zaplanowanych efektów. Doskonalenie zarządzania w organizacji jest niekończącym się procesem, który prowadzi do wzrostu ogólnej efektywności organizacji.
Przedsiębiorstwa ubiegając się o Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® przeprowadzają samoocenę w oparciu o model EFQM. Samoocena pomaga ustalić poziom dojrzałości organizacji, zaawansowanie w stosowaniu nowoczesnych technik oraz osiągniętych rezultatów. Pozwala na zorientowanie się, jak daleko organizacja posunęła się na drodze wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość oraz co musi zrobić, aby osiągnąć sukces.
Wyniki analiz badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół na przedsiębiorstwach, które są laureatem nagrody EFQM za doskonałość i krajowych nagród jakościowych, wskazały na przyspieszony rozwój nagrodzonych podmiotów gospodarczych w stosunku do reprezentantów grupy kontrolnej, którzy modelu EFQM nie wdrażali.
Ubieganie się o Certyfikat JAKOĆ ROKU® jest traktowane jako kierunek doskonalenia przedsiębiorstw. W sposób systemowy umożliwia ocenę mocnych i słabych stron organizacji, dając realną szansę zastosowania właściwych sposobów podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych procesów.