fbpx

Za nami już 128. General Assembly European Organization for Quality. Spotkanie przedstawicieli różnych krajów Europy odbyło się w Bratysławie. Udział wzięła również Fundacja Qualitas, która jest jedynym członkiem EOQ z Polski.

Zgromadzenie Ogólne EOQ odbyło się13 czerwca w Hotelu Crowne Plaza w Bratysławie. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli reprezentujących organizacje z różnych krajów europejskich. Po kilkuletniej przerwie do aktywności wróciła Francja, która także jest jednym z członków EOQ. Fundację Qualitas reprezentował Marcin Kałużny, przewodniczący Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®.

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość jakości w Europie oraz miejsce i rola EOQ w tym obszarze. – W sytuacji, w której EOQ zastanawia się nad dalszymi działaniami, uważam, że organizacja powinna otworzyć się na inne kraje Europy i nie tylko, by jako lider na arenie międzynarodowej propagować  projakościowe postawy i modele biznesowe na szerszą skalę – mówi Marcin Kałużny, Prezes Fundacji Qualitas. Podczas Zgromadzenia wybrano również nowy zarząd EOQ, na czele którego stanął Torolf Paulshus pełniący funkcję Prezydenta.

Od przeszło 60 lat EOQ organizuje Kongres Jakości. Najbliższy odbędzie się w dniach 11-12 października br. w miejscowości Bled w Słowenii. Hasłem przewodnim jest „Sukces w epoce cyfrowej – jakość jako kluczowy motywator”. Kongres to dwa dni spotkań, merytorycznej dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz 122 prelegentów z różnych krajów. Fundacja Qualitas będzie jednym z uczestników wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.eoq.org/home.html

The European Organization for Quality (EOQ) jest organizacją non-profit skupiającą blisko 40 narodowych przedstawicieli (po jednym z każdego kraju członkowskiego) działającą w ramach prawa belgijskiego. Siedziba znajduje się w Brukseli. W ubiegłym roku EOQ obchodziła 60-lecie istnienia. Zgromadzenia Ogólne EOQ odbywają się cyklicznie dwa razy w roku.  Od 1956 roku EOQ organizuje doroczne kongresy jakości, prowadzi ogólnoświatowe Quality Week, a także organizuje konkurs Quality Leader dla wiodących i wyróżniających się promotorów jakości w Europie. Fundacja Qualitas jest członkiem EOQ od 2014 roku, a od stycznia 2017 r. jest  jedynym reprezentantem z Polski.