fbpx
źródło: Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju i przedstawiciele środowiska biznesowego podpisali deklarację Agenda 2030 na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z Sygnatariuszy jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Laureat Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®2016 oraz partner kategorii Ekologia.

Rekopol został Sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz wspólnego działania przy realizacji w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oficjalne podpisanie dokumentu odbyło się 5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

źródło: www.rekopol.pl

W Agendzie określono 17 strategicznych celów, wśród których znalazły się m.in. walka z ubóstwem, głodem, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne oraz wzrost gospodarczy i godna praca. Rekopol realizuje zadania z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji w ramach inicjatywy pt. Współpraca na rzecz zmian w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Celem działania jest nawiązanie efektywnej i partnerskiej współpracy z przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, firmami gospodarującymi odpadami, dziennikarzami, administracją rządową i samorządową, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowym.

Rekopol to firma, która prężnie działa w obszarze ekojakości , poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów i edukacji ekologicznej. Popieramy tego typu inicjatywy i cieszymy się, że firma angażuje się w programy wspierające jakość w ekologii.

Wśród sygnatariuszy obok Rekopolu nalazły się takie firmy jak: Jeronimo Martins Polska, Nestle Polska S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN Orlen S.A, Polskie Koleje Państwowe S.A., Deloitte Advisory Sp. z o.o., Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.