fbpx
Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy stałą współpracę z Politechniką Częstochowską – Wydziałem Zarządzania.

 

Przedmiotem podpisanego Listu Intencyjnego jest chęć rozpoczęcia  działań merytorycznych i promocyjnych, mających na celu szerzenie idei jakości i promowania postaw projakościowych w biznesie.

We współczesnym świecie istnieje głęboka potrzeba odbudowy znaczenia jakości w procesach zarządzania, zarówno w obszarze produkcji, jak i w sektorze usług. Po latach, gdy jakość stała się oczywistą wartością, w gospodarce nadszedł czas na przywracanie podstawowych pojęć, znaczeń i definicji oraz na pogłębioną wymianę doświadczeń oraz ich transfer ze środowisk europejskich i międzynarodowych. Liczymy, że wzajemna współpraca obu organizacji pozwoli nam jeszcze intensywniej prowadzić dotychczasowe działania w zakresie jakości.