fbpx

Tylko do 28 września br. można złożyć dokumentację i poddać się audytowi, aby móc ubiegać się o European Quality Certificate® 2018 dla swojej firmy. Aby odebrać certyfikat w czasie Gali Finałowej, należy poddać się czteroetapowej weryfikacji.

Krok 1

Wybierz kategorię, w której chcesz wystartować: PRODUKT, USŁUGA, INNOWACJA, EKOLOGIA, NAUKA, SAMORZĄD, CSR, PRACODAWCA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Następnie pobierz i wypełnij kwestionariusz samooceny (identyczny dla wszystkich kategorii) i odeślij na adres: sekretariat@europeanquality.eu

Krok 2

Przygotuj aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US

Krok 3

Umów się na Audyt, prowadzony przez specjalistów przeszkolonych i akredytowanych przez Fundację QUALITAS. Audyt prowadzony jest osobno dla każdej kategorii.

Krok 4

Poddaj się społecznej weryfikacji wybierając formę promocji:

 

Wyniki

Spotkanie Kapituły Certyfikatu odbędzie się 4 października br. O wynikach poinformujemy telefonicznie i mailowo.

 

Wypełnij krótki formularz i dowiedz się więcej: KLIKNIJ