fbpx
11

Fenomenem obecnych czasów jest istotny wzrost znaczenia jakości. Podążając za słowami  Crosby’ego „Problemem jakości nie jest to, czego o niej nie wiemy. Problemem jest to, co myślimy o tym, czym ona jest”. Jakość może być definiowana jako reputacja firmy, marki, wyrobów, kompleksowość oferty, technologia, trwałość, funkcjonalność, luksus, poczucie bezpieczeństwa i komfort.

Obecnie przedsiębiorstwa, które stawiają, na jakość powinny kierować się słowami Druckera, że wczorajsze duże osiągnięcie musi stać się dzisiejszym minimum, a wczorajsza doskonałość staje się dzisiejszą codziennością. Firmy doskonałe są zaangażowane wobec ludzi oraz są przekonane w skuteczność swojego działania. Cechuje je troska o jakość usług, wdrażanie praktycznych innowacji, a także świadomość, że do osiągnięcia sukcesu konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników. Świadomość dobrej jakości to pierwszy krok do skutecznego zarządzania jakością.

Dane raportu  Global Most Admired Knowledge Enterprise wykazują, że firmy realizujące strategię wzrostu poprzez innowacyjność oraz zarządzanie wiedzą dwa razy szybciej niż ich konkurenci tworzą kapitał intelektualny oraz wartość dla akcjonariuszy i udziałowców. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa powinny stawiać za cel ciągłe i systematyczne podnoszenie poziomu jakości swoich produktów, mieć dynamiczny stosunek do jakości, uwidaczniający się w systematycznym pomiarze i redukowaniu odchyleń, co wymaga stałego i systematycznego rozpoznawania przyczyn ich występowania. Standardem pracy powinna być reguła „zero błędów”, a nie twierdzenie „to nie mogło się zdarzyć”. Należy pamiętać, że to kierownictwo organizacji w 80%, jest odpowiedzialne za jakość, natomiast wykonawcy odpowiedzialni są za pozostałych 20%, jednak w procesie tworzenia jakości biorą udział wszyscy zatrudnieni (od naczelnego kierownictwa do pracowników najniższej rangi).

 

Dr Joanna Rosak-Szyrocka,

Członek Kapituły Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®