fbpx
Marek RoszakMiło nam poinformować, że grono Członków Kapituły Konkursu JAKOŚĆ ROKU zostało zasilone o osobę dr. Marka Roszaka.

Dr Marek Roszak jest adiunktem w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. To autor blisko 100 publikacji naukowych, książki monograficznej z zarządzania technologią, a także współautor książek dydaktycznych  z obszarów zarządzania, metaloznawstwa i dydaktyki.

Pełni funkcje Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością. Jest również Członkiem Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, audytorem systemu zarządzania jakością oraz wieloletnim kierownikiem kursu audytora wewnętrznego.

Jego wiedza wynikająca z pracy naukowej na Politechnice Śląskiej oraz doświadczenie zdobyte w ramach działalności w Klubie Polskie Forum ISO 9000 stanowić będą cenny wkład w pracę Kapituły i dalszy rozwój Konkursu.

Aktualnie, oprócz dr. Marka Roszaka członkami Kapituły są: mgr Marcin Kałużny – pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Kapituły,  dr inż. Wojciech Henrykowski – Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w latach 2002-2014, dr Joanna Rosak-Szyrocka – Adiunkt na Politechnice Częstochowskiej oraz mgr Krzysztof Stadler – Prezes Zarządu Fundacji Qualitas.