fbpx
Jakość Roku

Miło nam poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego na znak JAKOŚĆ ROKU. Dzięki temu Godło jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności.

Udzielenie prawa ochronnego stwierdza świadectwo ochronne wydane po przeprowadzeniu badań określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 115, poz. 998 i z 2005 r. Dz.U. Nr 109, poz. 911 oraz z 2014r., poz. 466).