fbpx
  • Ministerstwa Gospodarki
  • Prezydent Miasta st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Patronat honorowy tak znaczących instytucji stanowi wyróżnienie i podkreślenie wagi działań Fundacji Qualitas w obszarze monitorowania europejskiego rynku pod kątem jakości i promowania dobrych praktyk polskich przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek naukowych i badawczych w tej dziedzinie.