fbpx
Quality Risk

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 listopada br. w Kazimierzu Dolnym. Pierwszego dnia, z wykładem na temat programu JAKOŚĆ ROKU, wystąpi Marcin Kałużny, Przewodniczący Kapituły Programu oraz Rady Nadzorczej Fundacji Qualitas.

Zarys problematyki konferencji można ująć w następujące bloki tematyczne, będące przedmiotem obrad oraz monografii:

  • Organizacja musi zadbać o jakość wewnętrznych działań, które w niej zachodzą oraz trwać w pełnej gotowości do współpracy z otoczeniem, jednocześnie nie zapominając o elastyczności wobec zachodzących w nim zmian.
  • Warunkiem przetrwania na rynku jest współdziałanie z otoczeniem oraz podejmowanie ryzyka szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian.
  • Zmiana to proces ciągły, nieuchronny i dotyczący każdego, to nieodłączny element zarządzania organizacją.
  • Zmiana w organizacji to ważna modyfikacja jej części, która może dotyczyć każdego aspektu organizacji i ludzi w niej zatrudnionych.
  • Zmiany w organizacji powinno poprzedzać zaplanowanie ich i wdrażanie. Ważne są dwa procesy: zarządzanie zmianami i przewodzenie zmianom. Każda zmiana jest przejściem od sytuacji znanej do nowego stanu, który jest obarczony ryzykiem i niepewnością, dlatego pojawia się opór przed zmianami i różne reakcje ludzi na zmiany. W warunkach zmian bliższego i dalszego otoczenia mamy do czynienia z ryzykiem i niepewnością.
  • W warunkach postępujących zmian bardzo ważną rolę ma do spełnienia jakość rozumiana w sposób kompleksowy tj. jakość wyrobu, usług, danych, informacji, wiedzy, relacji, zarządzania, życia. Ilość i jakość wiedzy wpływa na ryzyko, jakie związane jest z prowadzoną działalnością przez organizacje. Bardzo ważnym problemem jest wpływ społecznej odpowiedzialności na ograniczanie ryzyka w działalności gospodarczej.
  • Zarządzanie ryzykiem stanowi ważną determinantę jakości zarządzania. Jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do podejmowania optymalnych decyzji.
  • Zarządzanie ryzykiem pełni niezmiernie ważną rolę z punktu widzenia możliwości zapewnienia ciągłości działania.
  • Znaczenie zarządzania ryzykiem podkreślają akty normatywne, w tym normy. Coraz częściej powstają i rozwijane są metody i modele zarządzania ryzykiem w organizacjach. W zarządzaniu ryzykiem pojawia się wiele różnego rodzaju trudności, które należy przezwyciężać.

Organizatorem konferencji są:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ – Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą.

Więcej informacji: http://konferencja.umcs.lublin.pl/

Jako patron serdecznie polecamy!