fbpx

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie budowanie kultury i wdrażanie narzędzi KAIZEN / Lean oraz znalezienie właściwego balansu pomiędzy zarządzaniem ludźmi a zarządzaniem procesami i systemami.

Kaizen Kongres

Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, do których należą przedstawiciele kadry kierowniczej, top management, a także eksperci KAIZEN i Lean z polskich oraz międzynarodowych firm. To także jedyna w tym roku okazja do spotkania się z twórcą i guru filozofii KAIZEN – Masaaki Imai.

Polecamy udział w Kongresie praktykom ciągłego doskonalenia, wszystkim zaangażowanym w działania projakościowe, optymalizacyjne oraz Kaizen. My też tam będziemy!

Data: 21-22 października 2014

Lokalizacja: HASTON City Hotel Adres: ul. Irysowa 1-3, Wrocław
Więcej informacji: www.kongreskaizen.pl