fbpx

Właśnie wystartowała rejestracja na jedyne wydarzenie w Polsce, podczas którego w dyskusję na temat jakości włączą się zarówno praktycy, jak i teoretycy tematu. Hasło przewodnie edycji 2015 to: „JAKOŚĆ. Nowa perspektywa”.

Kongres

I Europejski Kongres Jakości odbędzie się 23 marca 2015 r. w Warszawie. Wydarzenie ma na celu  wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń oraz integrację przedstawicieli przedsiębiorstw o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Główną część stanowić będą tematyczne panele dyskusyjne, debaty i wystąpienia dotyczące praktycznych i teoretycznych aspektów jakości.

W ramach Kongresu odbędzie się również uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki JAKOŚĆ ROKU dla firm, instytucji, jednostek naukowo-badawczych oraz szkół wyższych, które w swojej działalności odznaczają się projakościowym podejściem do prowadzenia działalności i zarządzania.

Gośćmi honorowymi i specjalnymi i Kongresu będą przedstawiciele władz państwowych i jednostek samorządowych oraz reprezentanci europejskich i polskich organizacji działających w obszarze jakości.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych, która za cel stawia sobie m.in. wspieranie oraz promowanie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej w kraju i na rynkach zagranicznych, popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia oraz podnoszenie standardów zarządzania jakością w biznesie.

Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY, ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracji on-line można dokonać na stronie internetowej www.kongres.jakoscroku.pl, gdzie systematycznie pojawiać się będą szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia.

Zapraszamy!