fbpx

Już po raz 17 na zaproszenie prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej do Kazimierza Dolnego zjechali naukowcy z Polski, Australii, Szwajcarii, USA i Ukrainy. Wzięli udział w międzynarodowej konferencji: Wpływ jakości i wiedzy na sukces organizacji w warunkach nowej gospodarki Quality & Knowledge 2014. Organizowane corocznie spotkanie jest najstarszym i jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w naszym kraju, poświęconym zarządzaniu jakością. Fundacji Qualitas nie mogło zabraknąć w tak ważnym dla jakości miejscu.

Trzydniowe obrady zgromadziły blisko 200 osób, w tym prawie 50 profesorów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Polski, a także z University of Newcastle w Australii oraz z Middle Georgia State College z USA. Podczas obrad w sesji plenarnej, jak i w 18 sesjach naukowych przedstawiono referaty dotykające szeregu aspektów jakości, wiedzy, innowacyjności, kapitału intelektualnego, zarządzania i gospodarki. Omawiano szczególnie ważne obecnie pojęcie nowej gospodarki opartej na wiedzy i technologii, która wypiera dotychczasową gospodarkę przemysłową

– Nowa gospodarka jest efektem zmian strukturalnych, jakie zachodzą w działalności gospodarczej i rewolucji cyfrowej. W warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy staje się ona ważnym elementem zasobów każdej organizacji dających przewagę konkurencyjną. Oczywiście nowa gospodarka oparta na wiedzy nie zastąpi gospodarki opartej na przemyśle, ale zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Aby w pełni na tym skorzystać, konieczne jest połączenie wielu obszarów, na styku gospodarki, polityki i nauki, co powinno wyzwolić procesy synergiczne – podkreśliła prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, organizator konferencji.

Quality & Knowledge 2014

XVII Międzynarodowa Konferencja Quality & Knowledge była pod wieloma względami wyjątkowa. W jej trakcie pokazano miejsce nestora zarządzania jakością w Polsce, prof. dr hab. Stanisława Tkaczyka w kształtowaniu polskiej jakości. W wygłoszonych z okazji 70 urodzin laudacjach padło wiele ciepłych słów i osobistych wspomnień pod adresem lubianego profesora.

W konferencji wziął udział także dr Marek Roszak z Politechniki Śląskiej, członek Kapituły Konkursu JAKOŚĆ ROKU. Referat „Technology management as a strategy” of innovation przyjęto brawami.

Konferencję zorganizowała Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencji, jak co roku, towarzyszyły warsztaty dla studentów. Efektem konferencji jest pięć monografii.

Jak zdradziła na zakończenie profesor Elżbieta Skrzypek, przyszłoroczna konferencja będzie dotyczyć jakości, ryzyka i zmiany.

Marcin Kałużny
Więcej: www.konferencja.umcs.lublin.pl