fbpx

Seminarium odbędzie się w dniach: 10-11 grudnia 2015 w Częstochowie w Hotelu GRAND (ul. Drogowców 8). Zakres merytoryczny obejmować będzie tematykę dotyczącą:

  • szans dla organizacji związanych ze znowelizowaną normą ISO 9001:2015,
  • znaczenia wprowadzonych zmian w normie ISO 9001:2015 dla struktury Systemu Zarządzania Jakością w organizacji,
  • nowych wymagań stawianych przed menadżerami,
  • podejścia auditorów i Jednostek Certyfikujących do nowych wymagań,
  • budowy przewagi konkurencyjnej organizacji implementujących system zarządzania, którego podstawą są wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015.

Seminarium ma stanowić platformę współpracy i wymiany poglądów wszystkich zainteresowanych stron chcących w kreatywny sposób korzystać z wartości zapisanych w normach z zakresu zarządzania, poprzez aktywne uczestnictwo w zaplanowanych panelach dyskusyjnych.

Więcej informacji i zapisy: http://www.pfiso9000.pl/

Polecamy!