fbpx

 – Zmiana w organizacji to ważna modyfikacja jej części, która może odnosić się do każdego aspektu organizacji i ludzi w niej zatrudnionych. Zmiana to proces ciągły, nieuchronny i dotyczący każdego; to nieodłączny element zarządzania organizacją – mówiła podczas otwarcia organizatorka i Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek.

Konferencja, jako co roku, zgromadziła szerokie grono uczestników, w tym profesorów ze wszystkich liczących się w kraju uczelni wyższych, a także ze Szwajcarii i USA. Podczas trzech dni obrad wygłoszono blisko 90 referatów, które zostały zgromadzone w pięciu monografiach, stanowiących rzeczywisty efekt konferencji.  

W tym roku w Kazimierzu odbyła się także niezwykła uroczystość: jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek. Laudacjom, gratulacjom i wyrazom najwyższego szacunku nie było końca. Fundacja Qualitas przyłączyła się do życzeń dla niestrudzonej i niezwykle skromnej, jak na swoje osiągnięcia, propagatorki jakości w Polsce.

Budowanie kultury KAIZEN: rozwiązywanie problemów i systemy sugestii to z kolei temat przewodni odbywającego się we Wrocławiu dokładnie dwa dni po konferencji Quality&Risk XII Międzynarodowego Kongresu Gemba KAIZEN.

Przedstawicieli Fundacji Qualitas, blisko współpracującej z KAIZEN INSTITUTE, nie mogło na tym wydarzeniu zabraknąć. W odróżnieniu od konferencji w Kazimierzu, Kongres GEMBA KAIZEN to spotkanie praktyków zarządzania jakością. Wszystkie wystąpienia oparte były o case studys z korporacji takich jak FIAT CHRYSLER Automobiles Poland, GE Aviation Germany czy Whirpool Polska.

– Czy wiecie Państwo, że Nostardamus zapowiedział koniec świata na… jutro? – w taki  niekonwencjonalny i żartobliwy sposób przywitał zgromadzonych na Sali Mariusz Bryke, prezes Kaizen Institute. A to był dopiero początek. Ponad 200 osób przez cały dzień poznawało sposoby radzenia sobie z problemami jakościowymi na liniach produkcyjnych. Kwestię tę jako pierwszy, w wykładzie inauguracyjnym, poruszył Masaaki Imai, guru KAIZEN, który mówił o tym jak należy podchodzić do rozwiązywania problemów zgodnie z filozofią KAIZEN.

Z kolei gość specjalny JULIEN BRATU, Country Manager Kaizen Institute Romania, zaprezentował niezwykle ciekawą koncepcję zastosowania filozofii KAIZEN w odniesieniu do rozwoju personalnego, tzw. KAIZEN by Harmony Management. Podkreślał, że zasady KAZIEN użyte w kontekście życia osobistego mogą dać zaskakująco pozytywne efekty.

W drugim dniu wydarzenia odbył się słynny już GEMBA WALK, czyli wizyty we współpracujących korporacjach, gdzie na miejscu, w środowisku niejako naturalnym, można było „od kuchni” poznać wdrożone rozwiązania Lean i KAIZEN.

– Za rok Fundacja Qualitas ponownie będzie obecna na obu tych wydarzeniach. Jest to bowiem doskonała okazja do promowania jakości, zarządzania jakością oraz implementacji gotowych rozwiązań – podkreśla Marcin Kałużny, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Qualitas.

Karolina Moskal