fbpx

W dniach 22-23 kwietnia br. w Krakowie odbyła się XII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odwiedzili wszyscy zainteresowani tematyką jakości. Fundację QUALITAS reprezentował audytor programu JAKOŚĆ ROKU, Łukasz Bąk.

W ramach wydarzenia odbyło się kilka tematycznych sesji referatowych, połączonych z panelami dyskusyjnymi. Zmiany w normie ISO 9001, filozofia KAIZEN czy innowacyjne sposoby zarządzania wiedzą w organizacji to tylko niektóre z poruszanych tematów.

Omawiane były także zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem jakością, środowiskiem, BHP, branżowymi systemami zarządzania, koncepcjami i narzędziami zarządzania jakością, zarządzaniem personelem w kontekście jakości, zarządzaniem projektami w  jakości czy też skutecznością i efektywnością zarządzania systemowego.

– Teoria i praktyka to niejednokrotnie dwie różne, oddalone od siebie ścieżki. Dlatego cieszy fakt, że Konferencja WZJ po raz kolejny stała się platformą zarówno wymiany wiedzy jak i praktycznych doświadczeń, miejscem spotkania świata nauki i świata przedsiębiorców – mówi Łukasz Bąk, audytor programu JAKOŚĆ ROKU.

Wygłosił on prelekcję nt. rozumienia pojęcia „jakość” przez polskie firmy i realizację zamierzonych przez nie celów w zakresie TQM. Swoje wystąpienie oparł o konkretne przykłady przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych, które w ubiegłym roku otrzymały godło JAKOŚĆ ROKU.

– Jako Fundacja QUALITAS chętnie wspieramy wydarzenia i projekty o projakościowym charakterze, zwłaszcza wtedy, gdy w ich organizację zaangażowani są studenci. Młodzi ludzie, dla których jakość ma znaczenie, to ogromny potencjał dla wciąż rozwijającej się polskiej gospodarki – podsumowuje Łukasz Bąk.

Do zobaczenia za rok, na XIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”!